Polityka prywatności kulturlink.pl

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest właściciel działalności jednoosobowej Dorota Rozmarynowska-Enzanza kulturlink.pl, A. Branickiego 12/69, 02-972 Warszawa, REGON 141571532, NIP 5832537262, zwany dalej Administratorem.

Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniają odpowiednie środki ochrony danych.

W jakim celu przetwarzane są dane?

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • komunikacji z Klientem podczas wykonywania usług tłumaczenia dokumentów, prowadzenia szkoleń oraz nauczania języka obcego.
  • udokumentowanie wykonania usługi zgodnie przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku w wykonaniem usługi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

Dane osobowe nie są przetwarzane w celach marketingowych.

Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np.: prawa podatkowego). W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. przetwarzanych przez Administratora danych osobowych proszę o kontakt: kulturlink@gmail.com

Gdzie mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe są przekazywane jedynie firmie świadczącej usługi obsługi księgowej oraz organom państwowym uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych.

Jak długo będą przechowywane dane?

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Klienta, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.

Reklamy

Od września 2018 duński na SWPS w Warszawie/ Study Danish in Warsaw

Obrazek

GOD PÅSKE/ SPOKOJNYCH ŚWIĄT!

I WSPANIAŁEJ WIOSNY…

foraar2

Marcus i Martinus w Stodole

Norwescy bliźniacy, ulubieńcy skandynawskich nastolatek przyjechali do Warszawy w ramach trasy promującej ich nowy album. Moje córki nie mogły przepuścić takiej okazji… Na koncercie tuż przed nami i przed sceną stała grupa duńskich fanek, które dumnie machały flagą Dannebrog. Przepraszały, że zasłaniały nam widok na scenę, ale tak bardzo chciały pokazać, że i w Warszawie znajdują się duńscy fani zespołu.

Warszawa, 20. marca 2018

20180320_182944

Marcus i Martinus zaczynali swoją karierę od śpiewania po norwesku, i te starsze piosenki podobają nam się najbardziej. Teraz, licząc pewnie na karierę międzynarodową, śpiewają już niestety tylko po angielsku.

 

Grudniowa nissomania

Each year I dedicate quite some time to explain to my Polish students who the NISSER are 🙂 and especially what JULENISSER do… They don’t belong to our Christmas tradition in Poland.

W grudniu poświęcam sporo czasu, żeby wytłumaczyć moim studentom, kim są NISSER, a w szczególności, czym zajmują się JULENISSER: